Menu

Met Inforium in patiëntenportalen en PGO’s medische data nu mét context

Data zonder context betekent weinig, zeker als het om medische data gaat die door patienten worden ingezien. Want wat houden de labuitslagen in? Welke waarden zijn normaal? Hoe moet je ze interpreteren? De puzzel is eindelijk af! Patiënten in het Flevoziekenhuis kunnen vanaf nu niet alleen hun uitslagen en gegevens inzien in het VIPP portaal, ze krijgen er ook context bij via Inforium. Dat houdt in dat patiënten uitleg krijgen over de betekenis van de uitslagen in hun situatie en de benodigde vervolgstappen.

En het gaat om veel meer. Dokters en de andere zorgverleners in het Flevoziekenhuis sturen al jaarlijks tienduizenden Inforiums hun patiënten voor, tijdens en na het consult. Met informatie over hun ziekte, de onderzoeken, keuzehulpen, vragenlijsten, uitleg- en oefeningenvideo’s. Wat je als patiënt moet  doen voor een onderzoek of operatie, post operatieve adviezen en nog veel meer. Persoonlijk, door de dokter uitgekozen informatie die de patiënt op dat moment nodig heeft.  De context die patiënt nodig heeft om te begrijpen wat hij heeft en wat er gaat gebeuren. Al deze informatie verschijnt vanaf heden ook in het patiëntenportaal, MijnFlevoziekenhuis.nl.

Ook patiënten en cliënten van andere zorginstellingen met Inforium kunnen hier van gaan profiteren. Inforium wordt over de hele zorg gebruikt. Vanaf de nulde lijn bij jeugdgezondheidszorg en GGD, de eerste lijn (huisartsen en apotheken) tot de tweede en derde lijn, de (academische) ziekenhuiszorg. Het toevoegen van context wordt daarmee overal mogelijk, zowel in VIPP patiëntenportaal, PGO (persoonlijke gezondheids omgeving) , Kind- en jeugddossier en/of alle communicatie apps. Het sluitstuk van de data- en contextpuzzel rondom patiënteninformatie is hiermee geplaatst. De context infrastructuur staat.

Context is key

Als we in de spreekkamer kijken, blijkt dat mensen op het gebied van hun ziekte en behandeling meer behoefte hadden aan regie, grip en begrip. Daarvoor is kennis cruciaal. Die kennis bestaat voor het grootste deel uit context en voor een klein deel uit data. Alleen data zonder context heeft voor patiënten meestal weinig waarde. Wat nodig is, is betrouwbare content en een goede manier om de content op maat bij patiënten te brengen.

BetrouwbareBron

In 2008 werd daarom met met een groep dokters de Stichting BetrouwbareBron en BetrouwbareBron.nl opgericht met slechts één missie: betrouwbare context identificeren en vindbaar maken van betrouwbare geaccrediteerde gezondheidsinformatie voor patiënten. Met meer dan 13.500 items van websites als Thuisarts.nl, KNO.nl, Kanker.nl, Hartstichting.nl, erfelijkheid.nl is het de grootste index van geaccrediteerde gezondheidsinformatie in Nederland. En doordat BetrouwbareBron geen content bezit, krijgen de creërende organisaties de eer (en het internetverkeer) voor hun werk.

Distributie is acceptatie

Na het creëren van de betrouwbare content index was de tweede uitdaging om exact die informatie bij patiënten te krijgen die op dat moment voor hem of haar relevant is. Met Google zoeken gaat eigenlijk altijd over algemene informatie, terwijl patiënten juist informatie willen die voor hun situatie relevant is. Die informatie wordt natuurlijk wel mondeling door de dokter gegeven, maar het feit dat zo veel mensen na een consult de helft vergeten en op internet gaan zoeken is eigenlijk het bewijs dat dokters de kennis niet efficiënt overdragen. In het persoonlijke gesprek wordt vaak uniforme basisinformatie gegeven. Daarom is het consult veel efficiënter te maken door die basisinformatie ‘herhaalbaar’ mee te geven; op papier of, nog beter deelbaar, digitaal.

Aangezien het Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuisportaal met online-afspraken had sinds 2005 werd dat natuurlijk de eerste methode om informatie te geven. Echter, met een bedroevend lage acceptatie van onder de 10% van patiënten door de privacyproblemen had dit geen impact. Als je 90% van je patiënten niet bereikt en die 10% juist de hogeropgeleide mensen met gezondheidsvaardigheden zijn en het dus het minste nodig hebben, word je als dokter niet blij. Dokters zijn er voor alle patiënten.

De ommekeer kwam met het oplossen van het privacy- en acceptatieprobleem. Met als voorbeeld de twee communicatiemedia met de hoogste acceptatie (papier en email) werd het privacyprobleem opgelost met de creatie van Inforium. Inforium stuurt uitsluitend openbare informatie, waarbij de link tussen verzender en ontvanger volledig geanonimiseerd is en weggegooid wordt. Maar de zorgverlener kiest persoonlijk de informatie voor de patiënt uit die relevant is op dat moment. En omdat de inhoud gekoppeld is aan zowel de landelijke BetrouwbareBron-database als de lokale informatie van de zorgorganisatie (zoals hun bestaande folders en website) is de keuze van specifieke informatie voor bijna alle patiënten spectaculair gegroeid.

Maar de allerbelangrijkste succesfactor is het gebruikersgemak voor zowel dokters als patiënten. Zorgverleners kunnen via een eenvoudige webinterface al hun landelijke en eigen informatiebronnen benaderen en op maat aan de patiënt sturen. Met een acceptatie door patiënten van boven de 90% in zowel de nulde, eerste en tweede lijn. En de patiënt krijgt alles in zijn normale mailbox zonder extra accounts, wachtwoorden of applicaties te installeren.

Ook voor de zorgorganisatie is het makkelijk om Inforium te gebruiken. Inforium is web-based en werkt dus onafhankelijk van het gebruikte ICT-systeem. Daardoor is het transmuraal te gebruiken en veilig. Enorme IT-investeringen en dure consultants zijn overbodig; met een simpel abonnementstarief en eenvoudige gebruikersinterface kunnen de mensen op de werkvloer, zoals de dokter en de assistente, Inforium zelf beheren zonder daarvoor een specifieke opleiding te volgen.

Expansie transmuraal en landelijk

Al snel na de introductie van Inforium in 2014 werd duidelijk dat het versterken van de efficiency van mondelinge communicatie overal in de zorg zinvol was.  Inforium en de BetrouwbareBron-database verspreidden zich al snel naar andere disciplines en ziekenhuizen in het land. En de apotheken, huisartsen en jeugdgezondheidszorg volgden.

In Almere worden Inforium en de BetrouwbareBron-database sinds 2016 zorgbreed, van consultatiebureau tot huisarts, apotheek en ziekenhuis gebruikt in Project CHIP Almere. (CHIP: Connected Health Information Platform). De groei was enorm. Al in 2018 stuurden zorgprofessionals 108.000 Inforiums naar de 200.000 Almeerders (Zie www.projectchip.nl ). En het gebruik groeit nog steeds.

Veel van de organisaties en zorgverleners maken ook eigen content. Met lokaal toegespitste informatie of video’s en teksten die nog niet landelijk gemaakt zijn. Al deze content komt door de opname in de gemeenschappelijke database ter beschikking van de gemeenschap. Beter en efficiënter. Kopiëren is immers makkelijker dan herschrijven. En dagelijks groeit de informatiedatabase.

 

Inforium wordt gebruikt zowel voor als na consult en behandeling. Met folders, vragenlijsten, video’s, keuzehulpen en digitale internetpagina’s en tools. Het resultaat is een positief effect op tevredenheid, efficiency, papierreductie, therapietrouw en kosten van de zorg. Ook voor de aanpassing van het Samen Beslissen proces was Inforium cruciaal.

 

Integratie context en data

Doordat Inforium transmuraal gebruikt werd, was het ook de natuurlijke partner voor de Persoonlijke Gezondheids Omgeving. Al in 2017 werd de koppeling met PGO Quli gemaakt. Als een patiënt dat wil, wordt het Inforium niet alleen naar zijn of haar mailbox gestuurd,, maar ook naar zijn PGO. Met de opkomst van MedMij en VIPP portals is het inmiddels ook mogelijk om gegevens te downloaden uit EPD’s. Gecombineerd met de context via Inforium zorgt dit voor transmurale koppeling van persoonlijke context en data.

 

Ook is Inforium inmiddels geëvolueerd tot een volledig Content Management Systeem waarbij niet alleen Inforium-mails gestuurd worden, maar de inhoud ook naadloos opgenomen wordt in portaal, zorgdomein, websites en apps. En met de terugkoppeling naar het EPD wordt ook voor iedereen duidelijk geregistreerd wat er gestuurd is, wanneer en door wie. En met één muisklik kan elke andere zorgverlener precies zien welke informatie er gestuurd is.

Het zorgproces vernieuwd

Nu de laatste link gelegd is, hebben we tools om het zorgproces te gaan veranderen georganiseerd rondom de patiënt. Transmuraal. Vanaf het begin tot het einde in het ziekteproces kan de patiënt op de hoogte gehouden worden. Wat gebeurt er? Waarom? Uiteraard met de context en data die ze nodig hebben. Hiermee krijgen ze de benodigde kennis voor begrip van hun ziekte, het maken van keuzes en het houden van de regie.

Een eenvoudig voorbeeld: Patient heeft een chronische verkoudheid. In de spreekkamer verdenkt de dokter allergie. De patiënt krijgt van zijn dokter een Inforium met informatie over
allergieën en de allergietest in zijn mailbox en zijn portaal. Wanneer de uitslag van de allergietest in het portaal staat is de toelichting ook aanwezig. Patiënt ziet wat de uitslag voor hem betekent met advies hoe om te gaan met de uitslag. Het portaal wordt dus een potentiële verbetertool voor dokters in plaats van een bedreiging. En dit eenvoudige voorbeeld kan intranuraal of transmuraal uitgebreid worden.

Maar ook de meerderheid van patiënten die niet naar het portaal gaan of hun data willen zien, worden meteen geholpen met Inforium. De basisinformatie zit immers ook in de mailbox van de patiënt. En als een PGO gebruikt wordt staat daar dezelfde informatie. Gelijke, betrouwbare, relevante informatie op maat, op de manier waarop de patiënt het wil. Onafhankelijk van organisatie, regio, locatie of in welke zorglijn. Als tekst, folder, app of keuzehulp. Of als video zodat ook laaggeletterden het kunnen begrijpen. Niet een, niet twee, maar drie vliegen in een klap.

De puzzel inkleuren

Het laatste puzzelstukje is gelegd, maar het werk is nog niet af. Want de puzzel is nog niet volledig ingekleurd. En met veranderen van het zorgproces is ook nieuwe content nodig. Transmuraal en landelijk is men daarmee bezig. Zowel in de BetrouwbareBron en overkoepelende  organisaties als mensen op de werkvloer. Alle Inforium klanten maken content die allemaal in de gemeenschappelijke database terechtkomt. En gelukkig delen we die content allemaal, aangezien alle Inforium content ten goede komt aan de gemeenschap. En de Inforium context is in te passen in alle digitale communicatiemiddelen; van mail tot PGO en toekomstige applicaties. Het inkleuren zal dus nog jaren duren, maar dat doen we dus samen. Zo werken organisaties, zorgaanbieders, ICT-ers, dokters en patiënten samen aan een betere informatisering van patiënten met gezamenlijke context. De cirkel is rond en de patiënt staat in het midden.

 

Meer informatie omtrent de mogelijkheden van Inforium? Mail naar info@inforium of gebruik het contactformulier.

Wilt u het uitgebreide persoonlijke verhaal van het ontstaan en ontwikkeling ontvangen? Mail naar chip@betrouwbarebron.nl met vermelding: Eureka!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.