29 maart 2022

“Ons doel is om de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen”

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Onderdeel daarvan is het verzamelen, verrijken en delen van nationale en internationale kennis. Om die kennis op een eenvoudige manier aan te bieden aan patiënten, werkt Pharos sinds enkele jaren samen met Inforium. Wij vroegen Dr. Gudule Boland, projectleider bij Pharos, naar het nut en de noodzaak van deze samenwerking.

Wat is de belangrijkste missie van Pharos?

“Wij willen de gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking kleiner maken. Mensen met een lager opleidingsniveau sterven gemiddeld zes jaar eerder dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Bovendien beginnen ze 15 jaar eerder met kwakkelen, ze leven dus 15 jaar in een minder goede gezondheid. Er is een sterke relatie tussen opleidingsniveau en gezondheid. Dat heeft verschillende oorzaken. Het ontbreekt aan kennis over een gezondere leefstijl, maar belangrijker is dat mensen in een ongezonde leefomgeving wonen. Bijvoorbeeld in een vochtig of schimmelig huis, dicht bij grote industrie of snelwegen. Ook ervaren ze veel stress door geldzorgen of andere problematiek. We zien ook dat laagopgeleiden vaak roken en dat houdt natuurlijk ook verband met allerlei gezondheidsproblematiek. Wij proberen op alle niveaus invloed uit te oefenen om die gezondheidsverschillen te verkleinen. We praten mee met de nationale preventie-akkoorden, maar we kijken ook mee naar wat organisaties, zoals een ziekenhuis, gemeente of gezondheidscentrum, kunnen doen zodat mensen makkelijker hun weg kunnen vinden in de zorg.”

Wat betekent hierin de ‘gezondheidsvaardigheid’ van mensen?

“De gezondheidsvaardigheid is dat wat mensen nodig hebben om informatie over hun gezondheid op te zoeken, te vinden en toe te kunnen passen in hun eigen leven. Eén op de vier Nederlanders vindt minder goed zijn weg in de zorg. Daardoor zijn ook de uitkomsten van de zorg voor deze groep minder goed. Ze herkennen bijvoorbeeld vroege symptomen van ziektes niet, kloppen te laat aan bij een specialist, krijgen niet de goede behandeling of starten te laat met een behandeling. Dit zijn maatschappelijk complexe problemen die niet zomaar op te lossen zijn. Het gaat namelijk niet alleen over zorg. Ook de gemeente, woningbouwcoöperatie en allerlei andere instanties hebben hier een rol in.”

Wat is de rol van Inforium hierin?

“Al het materiaal dat wij hebben ontwikkeld als consult-ondersteunend materiaal in de spreekkamer en voor patiënten, bieden wij aan via Inforium. Zo hebben wij een handboek met tekeningen en begrijpelijke tekst over diabetes type twee. De huisarts kan dit tijdens het consult via Inforium met één druk op de knop naar de patiënt doorsturen. Alle producten die wij ontwikkelen, ontwikkelen we samen met de mensen om wie het gaat én met zorgprofessionals. Bij het diabeteshandboek is de diabetesvereniging betrokken geweest, maar ook laaggeletterde diabetespatiënten en diabetesverpleegkundigen. We werken heel veel samen met huisartsen in achterstandswijken. We werken ook samen met de Huisartsenverenigingen (LHV en NHG) en de Federatie van Medisch Specialisten, we spreken op congressen en bijeenkomsten, we schrijven artikelen in vakbladen, dus we doen er alles aan om onze kennis en ervaring verder te verspreiden.”

Om hoeveel mensen hebben we het die hier baat bij hebben?

“In Nederland zijn 650.000 mensen die helemaal niet kunnen lezen of schrijven, maar er zijn 2 ½ miljoen mensen die zoveel moeite hebben met lezen en schrijven dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Die kunnen wel lezen, maar ze hebben moeite met begrijpend lezen. Dat is echt een grote groep. Inforium maakt het makkelijker voor de medisch specialist om ook hen passende informatie te geven. We hebben bijvoorbeeld ook folders in andere talen, die kan de specialist eenvoudig aanklikken in Inforium. Hij of zij kan er ook voor kiezen om de informatie direct vanuit Inforium te printen, wanneer de patiënt geen telefoon of computer heeft. Het is dus heel fijn wanneer de specialist even checkt bij de patiënt hoe deze de informatie graag aangeboden krijgt. Voor mensen die laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben is het gesprek in de spreekkamer heel belangrijk. Inforium maakt het daarbij gemakkelijker om op het juiste niveau te communiceren.”

Wat is nou het grootste voordeel van de samenwerking met Inforium?

“Dat onze producten bekend worden bij de medisch specialisten. Er zijn allerlei materialen beschikbaar, maar het begint met de bewustwording dat informatie in begrijpelijke taal regelmatig nodig is. Dus hoe meer specialisten onze middelen kennen, hoe beter. Via Inforium kunnen zij onze toegankelijke informatie heel gemakkelijk bij de betreffende patiënt krijgen. Tijdens het consult, via de mail, via een QR-code, of geprint.”

Ook samenwerken met Inforium? Neem vrijblijvend contact op.

Deel dit bericht: