06 april 2023

Patiëntinformatie over palliatieve zorg nu beschikbaar in Inforium

Betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten en hun naasten in de palliatieve zorg. En gemak voor de arts om de relevante informatie bij de patiënt te krijgen. Dat is het doel van de nieuwe module van Inforium1 over palliatieve zorg. Palliatieve Zorg Nederland2, Stichting kanker.nl3, Stichting betrouwbarebron4 en Nictiz5 bundelden hun krachten om deze module te realiseren.

Zorgverleners kunnen vanaf nu gevalideerde informatie over palliatieve zorg eenvoudig en veilig toesturen naar hun patiënten en naasten via Inforium.  Palliatieve zorg is de zorg en hulp die mensen krijgen in de laatste fase van het leven. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat mensen kwaliteit van leven behouden.

Dankzij een slimme integratie is de patiënteninformatie van PZNL en van Kanker.nl gemakkelijk en op maat aan te bieden aan patiënten. De informatie is eenvoudig en gratis beschikbaar in Inforium. Zorgverleners kunnen met één druk op de knop de juiste informatie selecteren en toesturen aan hun patiënten die zich met deze informatie én met een gerichte verwijzing naar pagina’s op kanker.nl of overpalliatievezorg.nl aanvullend kunnen informeren. Zo verwijst Inforium patiënten naar de juiste informatie op het juiste moment. Zowel Stichting kanker.nl als Palliatieve Zorg Nederland, die al samenwerken in de informatievoorziening, vinden het belangrijk dat de informatie die samen met artsen en patiënten is ontwikkeld zo beter vindbaar en deelbaar is. Klik hier om naar de module te gaan en deze direct te gebruiken.

  • 1 Met Inforium kan de zorgverlener makkelijk voor elke zorgvraag precies de relevante informatie selecteren en via e-mail versturen.
  • 2 Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Het doel is versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen.
  • 3 Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker.
  • 4 Stichting BetrouwbareBron heeft als doel om patiënten te helpen om bij de juiste medische informatie terecht te komen van landelijke gezondheidsorganisaties.
  • 5 Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld.

Meer gemak en betere geïnformeerde patiënten

Markus Oei, voorzitter van Stichting Betrouwbare bron: ‘De samenwerking met PZNL en Kanker.nl past bij ons doel om de juiste informatie bij de juiste persoon op de juiste plek te krijgen ter ondersteuning van passende zorg. Daarnaast wordt Inforium in de transmurale ketenzorg ingezet waardoor meerdere zorgverleners patiënten eenduidig kunnen informeren. Mensen die in de palliatieve fase zitten, worden over het algemeen nog onvoldoende geïnformeerd. Overpalliatievezorg.nl en kanker.nl voorzien in zeer veel ondersteunende informatie die van toegevoegde waarde kan zijn. Daarom ben ik zeer blij dat Inforium met een palliatieve-zorgmodule is uitgebreid.’

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

De samenwerking valt binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII). Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. Het op een gemakkelijke manier versturen van gevalideerde informatie over palliatieve zorg door zorgverleners sluit goed aan bij deze doelstellingen.

Slimme integratie Thesaurus Zorg en Welzijn voor zoekgemak

‘Om de content makkelijker vindbaar te maken, helpen de synoniemen uit de Thesaurus Zorg en Welzijn van Nictiz onder de motorkap mee’, zegt Oei. ‘De zorgverlener kan in zijn eigen medische taal een zoekvraag intypen en krijgt dan de patiënteninformatie, die in begrijpelijke taal is geschreven, terug. Ook zijn veel termen gekoppeld aan het internationale terminologiestelsel Snomed CT, waardoor we ook al kijken naar toekomstige toepassingen.’

Deel dit bericht: