16 december 2021

“We willen dat mensen met de juiste informatie beslissen over vaccineren”

Markus Oei, KNO-arts in het Flevoziekenhuis Almere, is oprichter van de Stichting BetrouwbareBron en van Inforium; een digitale patiënteninformatie index voor zorgverleners. Met deze combinatie kan je als zorgverlener met een enkele klik gerichte betrouwbare, geaccrediteerde informatie op maat geven aan patiënten. In een tijd waarin de corona besmettingen hoog oplopen en Markus steeds vaker onjuiste informatie hoorde rondom vaccinaties, vond hij dat hij daar wat aan moest doen. Om twijfelaars via zorgverleners te voorzien van betrouwbare informatie bedacht hij vaccineer.nl. Met deze professionele informatie distributie tool kunnen zorgverleners hun patiënten gerichte, herhaalbare en deelbare informatie geven. En al deze informatie is betrouwbaar en juist.

Markus werkt als KNO-arts niet direct in het ‘corona-epicentrum’ van de zorg, maar hij ziet wél de gevolgen. “Ik zie jonge mensen die zwaar geschaad zijn door corona. Mensen met een beschadigde luchtpijp door de langdurige intubatie bijvoorbeeld. Die argumenten van ‘het treft alleen mensen van 70 jaar en ouder’, daar klopt helemaal niks van. Ook mensen die blaken van gezondheid worden compleet geveld door COVID-19. En toen de zorg overspoeld werd, grotendeels door ongevaccineerden die een veel hogere kans op ziekenhuisopname hebben, dacht ik: we móeten hier wat mee doen! We moeten mensen voorzien van juiste informatie. Naar ongevaccineerden moeten we luisteren, waarom zij twijfelen, en hen betrouwbare informatie geven, gericht op hun angsten, argumenten en specifieke twijfels.”

‘Uitgestorven’ ziekten zijn niet uitgestorven

Vaccineer.nl is ontstaan vanuit de urgentie van de corona-pandemie, maar het idee bestond al langer, geeft Markus aan. “Het zaadje voor deze tool is jaren geleden al geplant. De vaccinatiegraad bij kinderen ging toen omlaag en dook onder de 95%. Dat is heel triest, want er komt een wezenlijk gevaar voor Nederland. Al die ziekten, zoals polio en mazelen, bestaan gewoon nog. De consequenties van die ziekten zijn enorm. Een aangetrouwde oom van mij zit in een rolstoel, hij heeft polio gehad. Hij was één van de laatste pechvogels die nog niet gevaccineerd werd. Op het moment dat de vaccinatiegraad omlaag gaat, gaat het echt mis. Ik heb in 2019, samen met een aantal betrokken jeugdgezondheids organisaties, een plan bedacht om mensen op een heel andere manier te informeren over vaccinaties.”

De kracht van sociale media

De wereld is namelijk veranderd, vertelt Markus. “Een kleine, succesvolle groep anti-vaxxers heeft een podium gekregen op sociale media en is erin geslaagd om met desinformatie twijfel te zaaien bij heel veel andere mensen.” Mensen hebben betrouwbare informatie nodig, maar het vertrouwen van de ‘ouderwetse’ media kanalen is gedaald. Maar gelukkig hebben mensen nog steeds veel vertrouwen in zorgprofessionals, zoals huisarts, jeugdverpleegkundige en specialist, weet Markus. “Zo ontstond het idee om via hen laagdrempelige, betrouwbare, herhaalbare en deelbare informatie te geven. We geven zorgverleners het instrument om in te gaan op specifieke argumenten van twijfelaars. Ze kunnen met deze tool ook de angel eruit halen. Je gaat niet in discussie, maar voorziet mensen van betrouwbare informatie. Zo blijft de relatie intact.”

Vrij toegankelijke informatie

Vaccineer.nl heeft met informatie vanuit BetrouwbareBron.nl dezelfde basis als Inforium. Markus: “We gebruiken geen eigen informatie, maar brengen de gebruiker naar informatie uit betrouwbare bronnen. Alles is gerubriceerd op onderwerpen zoals vaccinatie bij zwangerschap, bijwerkingen, enzovoorts.” Alle informatie is eenvoudig in te zien via een internetbrowser en voor iedereen vrij toegankelijk. “Dat vinden we nodig omdat we in een noodsituatie zitten”, legt Markus uit. “We moeten als zorgverleners samenwerken om te zorgen dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. De booster campagne is hartstikke goed, maar de allergrootste winst is te behalen door de vaccinatiegraad op te krikken.”

Informatie gebaseerd op wetenschap

“Als iemand longkanker krijgt, zeg je als dokter dat hij moet stoppen met roken. Als iemand met suikerziekte te dik is, zeggen we dat hij moet afvallen. Om ziekten te voorkomen, zeggen we dat mensen zich moeten laten vaccineren”, legt Markus uit. “Natuurlijk hebben mensen een eigen keus. Ik zie zo vaak mensen die medisch gezien een verkeerde keuze maken, bijvoorbeeld blijven roken. Als arts adviseer je dus te stoppen en je helpt ze daarmee. Maar die keuze moeten ze wel maken op basis van de juiste informatie. Informatie moet gebaseerd zijn op wetenschap en expertise, je kunt moeilijk in discussie gaan tegen verzonnen informatie.”

Beroepsplicht

Markus ziet het als zijn beroepsplicht om deze informatie zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. “Ik hoor wel eens ‘maar dat is onethisch, jullie moeten objectief zijn’, maar wij zijn als medici helemaal niet objectief! Wij hebben behandelen van ziekte en bevorderen van gezondheid als doel. Vaccinatie advies is al decennia deel van onze zorg. Voor zowel mazelen, griep en dus ook COVID-19. Dat er een hele politieke en maatschappelijke beroering is, wil niet zeggen dat je je medische taak moet laten liggen. Dit is wat wij hebben beloofd in de eed van Hippocrates. Eén van de beloftes die een medisch professional doet is: ‘ik luister en zal hem goed inlichten’, dat is wat wij doen met Vaccineer.nl. We luisteren en lichten in, zodat iemand de juiste keuze kan maken.”

Over Markus Oei

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis Almere. Zijn passie is zorgverbetering en specifiek het brandpunt van de zorg: de patiënt-zorgverlener interactie. Hierin staat informatie centraal. ICT en internet ondersteunt de (r)evolutie in zowel de arts-patiënt relatie als de geneeskunde. Met de grote nadruk dat niet het middel (ICT), maar het doel (kwaliteitsverbetering) centraal staat. Markus is onder andere oprichter van www.BetrouwbareBron.nl, sinds 2008 de grootste website/database van non-profit, geaccrediteerde gezondheidsinformatie in Nederland en van Inforium. Www.Inforium.nl maakt digitale voorlichting doodgewoon met patiëntinformatie op maat via tekst, beeld en video. Eigentijds en eenvoudig in gebruik voor patiënt en dokter.

Deel dit bericht: