07 februari 2022

“Met één druk op de knop de juiste informatie verstuurd”

Monique Lier is Adviseur jeugdgezondheidszorg en projectleider bij GGD Brabant-Zuidoost. Sinds het voorjaar van 2019 werkt de organisatie met Inforium. Wij vroegen Monique naar haar ervaringen.

“We zijn begonnen met de voorbereidingen in het najaar van 2018”, gaat Monique van start. “Dat was nog in de periode dat we Zuidzorg jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar waren, voordat we samen gingen met GGD Brabant-Zuidoost. We waren destijds met een groot project bezig, JGZ 3.0, en daar kwamen een aantal verbeterpunten uit. We wilden ouders heel graag op een digitale manier betrouwbare en valide informatie geven rondom alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Bij die zoektocht stuitte een collega op Inforium en zo kwamen we in gesprek. Al snel hebben we toen besloten om deel te nemen aan de landelijke pilot.”

Eenvoudig in gebruik

De pilot ging voortvarend van start, geeft Monique aan. “De implementatie is heel eenvoudig. Bij het inrichten moet je even goed nadenken, want je bepaalt zelf hoe Inforium er voor jouw eigen organisatie uitziet. Je bouwt Inforium op met een mix van bestaande Inforiums en informatie die je zelf toevoegt. Toen de medewerkers echt met Inforium gingen werken tijdens hun contactmomenten met ouders, bleek het heel makkelijk te zijn. We hebben een instructiefilmpje gemaakt met een uitgeschreven instructie, en zouden daarna nog training geven. Maar in de praktijk bleek het filmpje voldoende te zijn om medewerkers er mee te laten werken.”

Papierloos en up-to-date

Voor GGD Brabant-Zuidoost waren er twee belangrijke redenen om van de gedrukte folders af te willen. “Ten eerste is al dat papierwerk niet meer van deze tijd, ten tweede wilden we af van het zelf up-to-date houden van al dat foldermateriaal. Als je naar een landelijke website verwijst, zoals opvoeden.nl, dan is de aanbieder verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie. Bijkomend voordeel van de informatie per mail versturen, is dat ouders het ook op een ander tijdstip kunnen teruglezen en kunnen delen met bijvoorbeeld de oppas of met oma.”

Nuttige aanvulling op een consult

“De informatie die we versturen, is aanvullend op de informatie die we geven tijdens het consult”, legt Monique uit. “Uit de evaluatie van de pilot bleek dat de ouders ook enthousiast waren. Ze vonden het heel prettig dat ze geen folders meer kregen maar dat alles digitaal is. Maar ook dat ze zeker weten dat de informatie betrouwbaar is en dat ze het nog eens terug kunnen lezen. En Inforium vervangt niet het persoonlijke contact, maar is een nuttige herhaling van en aanvulling op de informatie die we geven tijdens een consult.”

Gebruiksvriendelijke manier om informatie te delen

Inforium wordt volop gebruikt in de organisatie, weet Monique. “We hebben al duizenden inforiums      verstuurd. Inforium is bij ons verweven in het digitaal kind-dossier, zo hebben we met één druk op de knop het juiste e-mailadres en kunnen we direct de passende informatie versturen. Voor de eigen medewerkers is het ook handig om Inforium als kennisbank te gebruiken. Per item kun je een voorbeeld openen en daar kun je heel veel informatie opzoeken. Voor ons is Inforium een makkelijk en gebruiksvriendelijk middel om informatie te delen, wij zijn er heel erg over te spreken.”

Deel dit bericht: